KØBSBETINGELSER

KØBSBETINGELSER

“På ellevte sæson danser og synger Verdensballetten udendørs – og som altid på en scene uden overdækning. Vores forestillinger lever som en hyldest til den danske sommer, og vi kan med stolthed fortælle, at vi gennem årene har kunnet afvikle 9 ud af 10 forestillinger i solskin og aldrig har måttet aflyse en forestilling pga. vejret.” Jens-Christian Wandt, tenor & konferencier, Verdensballetten.

KØBSBETINGELSER

Aftalen angår køb af billet til et udendørs balletarrangement (Balletarrangement), som arrangeres og afholdes af Verdensballeten på tredjemands ejendom – typisk et gods eller slot. Aftalen er indgået mellem Verdensballetten og dig som kunde (Kunden).

RETURRET

Det er ikke muligt at returnere billetter købt hos Verdensballetten. Dette gælder uanset, om de er købt online eller i fysisk form. Det er ej heller muligt at ændre sine købte billetter til et andet spillested på turnéen.

Kunden har ikke fortrydelsesret til at træde tilbage fra denne aftale, jf. lov om visse forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12.

ÆNDRINGER

Ændring af billetkategori til en dyrere kategori er muligt, såfremt der er ledige pladser i den ønskede billetkategori. Kunden betaler differencen mellem den billetkategori, som Kundens billet er udstedt i, og den ønskede billetkategori.

Ønsker Kunden at ændre sine billetter til anden kategori ved samme spillested, henvises til Billettens Call Center på: +45 70 20 20 96 eller www.billetten.dk/contact

VEJRFORHOLD & AFLYSNINGSPOLITIK

Verdensballetten er berettiget til at aflyse eller flytte forestillingen, hvis vejrforholdene efter Verdensballettens faglige vurdering er således, at forestillingen ikke kan gennemføres sikkert og/eller tilfredsstillende. Balletarrangementet afvikes udendørs og kræver en tør scene for at danserne kan udføre forestillingen sikkert såvel som kunstnerisk korrekt. Nedbør kan gøre sceneforholdene farlige og/eller umuliggøre kunstnerisk acceptabel udførelse. Verdensballetten bestræber sig dog på altid at afvikle trods ustadigt vejr.

Kan balletarrangementet grundet vejrforholdene ikke gennemføres, jf. ovenfor, bestræber Verdensballatten sig på at flytte forestillingen indendørs. Kan dette ikke lade sig gøre, er Verdensballetten berettiget til at aflyse balletarrangementet.

Verdensballetten forholder sig ligeledes retten til at inddrage pausen grundet vejrmæssige udfordringer, hvis dette kan medvirke til fuld afvikling af hele forestillingen.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Balletarrangementet afholdes på tredjemands ejendom. Verdensballetten kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig for fysisk eller økonomisk skade, som Kunden lider som følge af en hændelig hændelse eller en uagtsom handling eller undladelse foretaget af tredjemand, medmindre Verdensballetten har handlet groft uagtsomt.

Verdensballetten hæfter ikke for fysisk eller økonomisk skade, som Kunden lider som følge af en hændelig hændelse eller uagtsom handling eller undladelse foretaget af tredjemand på tredjemands ejendom.

LOVVALG

Denne aftale er underlagt dansk ret.