fbpx

PERSONDATAPOLITIK

PERSONOPLYSNINGER

Verdensballetten er underlagt den danske persondatalov. Enhver transaktion mellem kunde og Verdensballetten sker under iagttagelse af persondataloven. Verdensballetten er jf. persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på www.Verdensballetten.dk

Ved køb eller tilmelding af nyhedsbrev på Verdensballetten.dk accepterer du vores politik om beskyttelse af personoplysninger og accepterer samtidig de gældende retningslinjer for indsamling af personlige oplysninger.

I de tilfælde du har afgivet samtykke

  • Til at sende dig informationer og tilbud vedrørende kommende events, produkter og ydelser – enten via e-mail, push-beskeder eller meddelelser via internettet, SMS eller på sociale medieplatforme. Du kan til enhver tid ændre dine markedsføringspræferencer
  • Til at sende dig informationer før, under og efter, til købt arrangement.
  • Til at levere ydelser til dig baseret på din placering, såsom gennem vores nyhedsbrev eller annonceringer, kan vi bruge din placering til at sende dig push-beskeder om, hvad der sker i nærheden af dig.
  • Til at kunne levere tilpasset markedsføring og reklamemeddelelser på vores hjemmeside og sociale medier baseret på dine interesser på Verdensballetten.dk (få flere informationer herom i cookiepolitik)
  • Til at kunne behandle dine helbredsoplysninger for at kunne efterkomme dine krav til adgangsforholdene, hvor dette specifikt kræves, og hvor udtrykkeligt samtykke er givet hertil.
  • Til at kunne behandle oplysninger vedrørende oplyste allergener, ift. tilkøb af evt. picnickurv eller andre serviceydelser, hvor oplysninger om allergener er nødvendige at bevare, af helbredsmæssige grunde.

 

RETNINGSLINJER FOR INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

I forbindelse med, at du besøger Verdensballetten.dk, indsamler vi forskellige oplysninger om dig gennem enten cookies (se separat afsnit – detaljer om cookie), eller gennem registrering af tilmelding til nyhedsbrevet og ved køb af billet.

Ved køb af billet udbeder Verdensballetten.dk sig dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, som er nødvendige for at effektuere og behandle ordren.

 

BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Verdensballetten.dk foretager alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles og gemmes sikkert. Dine personoplysninger gemmes aldrig længere, end hvad der er tilladt jvf. gældende lovgivning eller for at opnå de formål, der er angivet ovenfor. Dine personoplysninger behandles generelt af os under følgende tidsperioder. Derefter slettes personoplysningerne.

Kunde: Hvis du har foretaget en tilmelding eller køb på Verdensballetten.dk, gemmes dine personoplysninger tre år efter, at købet blev fuldført og/eller en eventuel service- eller garantiforpligtelse fra vores side er udløbet. Dette er dog ikke gældende, hvis vi har brug for at gemme dine personoplysninger længere i forbindelse med følgende punkter nedenfor.

Kommunikation: Hvis du har kontakt med Verdensballetten.dk f.eks. via e-mail med kundeservice, gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt mens en evt. sag behandles.

Fuldførelse af aftale: Personoplysninger (navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-mail og betalings- og leveringsinformation), som gives i forbindelse med bestilling af billet og ekstra ydelser, gemmes så længe som det kræves, for at vi skal kunne fuldføre aftalen med dig. Dette inkluderer håndtering for at opfylde leverings- og servicegarantien.

Retslig pligt: Verdensballetten.dk gemmer relevante oplysninger, der udgør regnskabsinformation i overensstemmelse med gældende bogføringsregler.

Samtykke: I de tilfælde hvor vi håndterer dine personoplysninger med dit samtykke, gemmer vi også dine personoplysninger, så længe vi har dit samtykke til at gøre dette. Når Verdensballetten.dk ikke længere har grund til at håndtere dine personoplysninger, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil dine personoplysninger blive slettet.

Adgangen til alle registrerede brugerdata hos Verdensballetten.dk er begrænset til betroede medarbejdere hos Verdensballetten.dk og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende således at oplysninger om vores kunder håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til kundernes rettigheder.

 

PERSONOPLYSNINGER OG VIDEREGIVELSE TIL TREDJEPART

Vi anvender kun dine personlige oplysninger i eget regi. Når du registrerer dig hos registrerede brugerdata hos Verdensballetten.dk eller på anden vis opgiver dine oplysninger, videregives registrerede brugerdata hos Verdensballetten til Billetten. Billetten er Verdensballettens system for håndtering af billetkøb – Billetten er derved en del af Verdensballetten. Dine oplysninger sælges ikke til tredjepart. Logfiler og anden standardinformation opbevares sikkert i Verdensballettens systemer. 

ÆNDRING ELLER SLETNING AF PERSONLIGE DATA

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mailadresse, er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved at sende en mail til pm@ps-com.dk

__

Afmelding af Verdensballettens nyhedsbrev kan ske ved at sende en mail til pm@ps-com.dk

Eller ved at følge afmeldingsinstruktionerne i modtaget e-mail fra Verdensballettens nyhedsbrev.