VERDENSBALLETTEN – KØBSBETINGELSER

På nu 16. sæson danser og synger Verdensballetten udendørs – og som altid på en scene uden overdækning. Vores forestillinger lever som en hyldest til den danske sommer, og vi kan med stolthed fortælle, at vi gennem årene har kunnet afvikle 9 ud af 10 forestillinger i solskin og aldrig har måttet aflyse en forestilling pga. vejret.

Jens-Christian Wandt, tenor & konferencier, Verdensballetten.

Den danske sommer kan dog være lunefuld, og det kan vise sig svært at gennemføre forestillingen som planlagt af hensyn til både sikkerhed og den kunstneriske kvalitet.

Vi bestræber os altid på at tilbyde publikum den bedst mulige forestilling, og forbeholder os således ret til at ændre forestillingens tidspunkt +/- en time, moderere og ændre i programmet, forlænge/forkorte/aflyse pausen eller at rykke forestillingen indenfor.

Vi informerer naturligvis tydeligt om evt ændringer, så hold øje med mail, sms og hjemmeside på forestillingsdagen.
Skulle vi mod forventning være nødsaget til at aflyse, sker dette kun på dagen umiddelbart inden forestillingens start.

Læs mere nedenfor.

RETURRET & VEJRFORHOLD

Aftalen angår køb af billet til et udendørs balletarrangement kaldet Verdensballetten, som arrangeres og afholdes af Verdensballetten på tredjemands ejendom – typisk et gods eller slot. Aftalen om køb er indgået mellem Verdensballetten og dig som kunde (Kunden).

RETURRET

Det er ikke muligt at returnere billetter købt hos Verdensballetten. Dette gælder uanset, om de er købt online eller i fysisk form. Det er ej heller muligt at ændre sine købte billetter til et andet spillested på turnéen, grundet forskel i Verdensballettens partneraftaler.

Kunden har ikke fortrydelsesret til at træde tilbage fra denne aftale, jf. lov om visse forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12.

ÆNDRINGER

Ændring af billetkategori til en dyrere kategori er muligt, såfremt der er ledige pladser i den ønskede billetkategori. Kunden betaler differencen mellem den billetkategori, som Kundens billet er udstedt i, og den ønskede billetkategori.

Ønsker Kunden at ændre sine billetter til anden kategori ved samme spillested, henvises til Billettens Call Center på: +45 70 20 20 96 eller www.billetten.dk/contact

VEJRFORHOLD & AFLYSNINGSPOLITIK

Balletarrangementet afvikles udendørs og kræver en tør scene for, at danserne kan udføre forestillingen sikkert såvel som kunstnerisk korrekt. Nedbør kan gøre sceneforholdene farlige og/eller umuliggøre kunstnerisk acceptabel udførelse. Verdensballetten bestræber sig dog på altid at afvikle trods dårligt vejr. 

Kan balletarrangementet grundet vejrforholdene ikke gennemføres som planlagt, jf. ovenfor, bestræber Verdensballetten sig på at ændre afholdelsen af balletarrangementet, således at forestillingen alligevel kan gennemføres helt eller delvist.
Sådanne bestræbelser på ændringer kan for eksempel være at ændre på det kunstneriske program, flytte forestillingen indendørs, rykke tidspunktet for forestillingen +/- en time, eller forlænge/forkorte/aflyse pausen.

Kan forestillingen alligevel efter Verdensballettens faglige vurdering ikke kan gennemføres sikkert og/eller tilfredsstillende, og alle muligheder er undersøgt, er Verdensballetten berettiget til at aflyse balletarrangementet.

I tilfælde af aflysning grundet dårlige vejrforhold eller force majeure refunderes billetter ikke.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Balletarrangementet afholdes på en tredjemands ejendom. Verdensballetten kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig for fysisk eller økonomisk skade, som Kunden lider som følge af en hændelig hændelse eller en uagtsom handling eller undladelse foretaget af tredjemand, medmindre Verdensballetten har handlet groft uagtsomt.

Verdensballetten hæfter ikke for fysisk eller økonomisk skade, som Kunden lider som følge af en hændelig hændelse eller uagtsom handling eller undladelse foretaget af tredjemand på tredjemands ejendom.

LOVVALG

Denne aftale er underlagt dansk ret.